Formannskapets innstilling til økonomiplan for 2019 - 2022 og budsjett for 2019 er i samsvar med kommunelovens § 44.7 og 45.3 utlagt til alminnelig ettersyn på Herøy kommunes servicekontor og kommunens hjemmeside fram til kommunestyrets behandling 18. desember 2018.

Trykk her for formannskapets innstilling til Budsjett 2019 og økonomiplan 2019 - 2022 

Trykk her for Gebyrregulativ 2019