Formannskapets innstilling til budsjett for 2020, samt økonomiplan for perioden 2020-2023, er i henhold til Kommunelovens § 14.3 utlagt til alminnelig ettersyn på Herøy kommunes hjemmeside, fram til kommunestyrets behandling 17. desember 2019.

Trykk her for å lese innstillingen fra formannskapet som er identisk med rådmannens innstilling.