Trykk her for å lese innstillingen fra formannskapet som er identisk med rådmannens innstilling.