Trykk her for å lese innstillingen fra formannskapet.