Formannskapets innstilling til budsjett for 2024, samt økonomiplan for perioden 2024-2027, er lagt ut til ettersyn på Herøy kommunes hjemmeside, fram til kommunestyrets behandling 12. desember 2023.
Dette i henhold til Kommunelovens § 14-3.


Trykk her for å lese innstillingen fra formannskapet.