I forbindelse med utbruddet av Coronaviruset anbefales det at personer i risikogruppene tar kontakt med helsestasjonen for å få vaksine mot lungebetennelse (Pneumovax)

Det Nyoppdagede Corona viruset har foreløpig spredd seg til nærmere tretti land, inkludert flere europeiske land. Det er forventet at Corona viruset sprer seg til Norge innen kort tid. Vi vet lite om omfanget, men føre var prinsippet er nå svært viktig.

Flertallet av de smittede ser ut til å få mild sykdom mens et mindretall får lungebetennelse med komplikasjoner. Eldre og personer med underliggende sykdom er mer utsatt for alvorlig sykdomsforløp, mens barn er mindre utsatt for alvorlig sykdom.

For personer i risiko for å bli alvorlig syke ved smitte av viruset anbefales derfor vaksine mot lungebetennelse (pneumovax). Denne vil kunne beskytte mot sekundærinfeksjoner fra bakterier i forbindelse med virusinfeksjoner. Vaksinen gir beskyttelse i ca. 10 år. Personer i risikogruppen kan ta kontakt med helsestasjon for å bestille time til vaksinasjon.

Her kan du lese Folkehelseinstituttets råd og fakta om coronavisuset.