Helsedirektoratet anbefaler at personer med høy risiko for å utvikle alvorlig sykdom ved Covid- 19 får tilbud om behandling med legemiddelet Paxlovid. Behandling med Paxlovid kan dempe sykdomsutvikling hos denne gruppen.

Behandling med Paxlovid bør starte så tidlig som mulig. Helsedirektoratet anbefaler derfor at personer som har høy risiko for å utvikle alvorlig sykdom tester seg selv hver dag i inntil fire dager hvis de får luftveissymptomer. Ved positivt resultat eller forverring av symptomer, bør man oppsøke lege raskt, se informasjon til innbyggerne på helsenorge.no. Legekontoret i Herøy kan nås på tlf. 75 06 80 50 eller 116 117.

Personer med høy risiko for å utvikle alvorlig sykdom vil derfor ha behov for tilgang til selvtester og Helsedirektoratet ber kommunene levere ut tester som er lagret i kommunene. Testene skal deles ut uten egenbetaling.

Smittevernrådet om å holde deg hjemme når du er syk, er ikke endret.

Trykk her for å lese mer om koronavirus på nettsidene til Helsenorge.