Torsdag 29. oktober befant det seg en person på Herøy som har testet positivt på Covid -19.

Dette har hatt forbigående konsekvenser for driften ved fysioterapitjenesten i kommunen. Smittefaren anses som lav. Tiltak er iverksatt og situasjonen er under kontroll.

Som følge av smitten er tre personer satt i karantene. Personen med Covid-19 har tilhørighet til annen kommune på Helgeland og oppholder seg der. 

Alle med symptomer anbefales å teste seg for Covid-19. 

Hold avstand. Vask fingrene. Vis omtanke.  

Audun Dyrhaug Hov
Kommuneoverlege Herøy