To personer på gjennomreise i Herøy har fått påvist Covid-19.

Personene befant seg mandag 26. juli på Skolo i tidsrommet ca 19.30 - 20.00 og samme kveld på Augustbryggo fra ca kl. 20.30 - 22.00. Tirsdag 27. juli befant de seg på Etcetera fra ca kl. 09:30 - 10:30.

De kan ikke angi noen sikre nærkontakter. Men da nye mutasjoner av viruset er særlig smittsomme ber vi alle besøkende og ansatte som potensielt sett kunne vært utsatt for smitte om å ha lav terskel for å la seg teste ved det minste symptom.

Man defineres som nærkontakt hvis man har hatt:

  • mindre enn 2 meters avstand i mer enn 15 minutter, eller
  • direkte fysisk kontakt, eller
  • direkte kontakt med sekreter (for eksempel spytt, snørr og tårer)

Vi ber personer som tror de kan ha vært nærkontakter om å ta kontakt med oss for rådgivning.

Trykk her for informasjon om Koronavirus/Covid-19 på Herøy kommunes hjemmeside

Vårt budskap er:
Ha lav terskel for å teste deg ved det minste symptom på covid-19, litt sår hals er nok.  Vi anbefaler alle også vaksinerte og de uten symptomer som har vært på de angitte stedene i aktuelle tidsrom om å ta en test.

Fortsatt god sommer.

Audun Dyrhaug Hov
Kommuneoverlege Herøy