Målet med dagen er:

  • Å få dagligrøykere- og snusere til å gjøre et slutteforsøk 20.oktober
  • Senke terskelen for å gjøre et slutteforsøk
  • Gjøre hjelpetilbudene bedre kjent.

De som gjør et slutteforsøk denne dagen får tilbud om 24 timers støtte på Røyketelefonen 800 400 85, på Facebook og Slutta-appen.

Herøy kommune oppfordrer alle røykere og snusere til å ta en tobakksfri dag den 20.oktober.

Mange føler at de ikke er motiverte nok til å slutte å røyke. Klikk på linkene nedenfor for å få tips.

www.slutta.no/motivasjon
www.slutta.no/12 tips

Den store sluttedagen 20.oktober skjer også virtuelt i form av et arrangement på Facebook.