Den overordnede politiske styringsstrukturen består av kommunestyret og formannskapet. Formannskapet har fått delegert avgjørelsesmyndighet fra kommunestyret. Formannskapet innstiller til kommunestyret.

styringssystem.png

Det politiske systemet og den politiske delegeringen er beskrevet i
Kommunens politiske styringsystem og delegasjonsreglement. PDF document ODT document