Overnevnte plan er 16.03.16 vedtatt av kommunestyret. Hjemmel for vedtaket: Plan- og bygningsloven § 12-12.

 

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å muliggjøre videre utbygging av sykehjem, helsehus, boliger, internveger, parkeringsplasser mv.

 

Saksdokumenter

 

Plankart

Planbeskrivelse

Bestemmelser

Samlet saksfremstilling