Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

Detaljregulering for Nautøyene

Publisert , Oppdatert 03. november 2015

Gnr./Bnr. 6/1 m.fl., gitt plan id. 50483.

Overnevnte plan er 27.10.15 vedtatt av kommunestyret. Hjemmel for vedtaket: Plan- og bygningsloven § 12-12.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å tilrettelegge for reiselivs- og turismenæring, fritidsboligbebyggelse, helårsboligbebyggelse, interne veger innenfor reguleringsområdet og til ulike friområder til allmenn benyttelse. Planen berører gård og bruksnummer: 6/242 (tidligere sameie for 6/1, 6/2 og 6/3) og  6/172. Arealet er i kommuneplanens arealdel utlagt til bolig- og fritidsboligområde, samt til turisme og reiselivsnæring med båndlegging for regulering angitt med hensynssone.

Saksdokumenter/Plandokument finner du her:

http://www.heroy-no.kommune.no/offentlig-mote-kommunestyret-27-10-2015.244593.13098o7cc69a.eom.html

 

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen tre uker fra melding om vedtak er mottatt.

Klage skal sendes til Herøy kommune, Rådhuset, 8850 Herøy, men stiles til Fylkesmannen i Nordland. Klagen skal være skriftlig, og sendes enten per brev eller e-post.

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring. Eventuelle krav må fremmes for Herøy kommune. Kravet skal være skriftlig, og sendes enten per brev eller e-post.

Merk henvendelsen med saksnr: 14/231.