Fra 5. januar 2017 vil all post fra Herøy kommune sendes elektronisk via tjenesten SvarUt. Det vil si at du som hovedregel vil få brev fra oss i din meldingsboks i Altinn, eller i din digitale postkasse. Vår satsing på digital post er i tråd med regjeringens digitaliseringsprogram, der digital kommunikasjon skal være førstevalg i samhandlingen med det offentlige.

Hvis du ikke har valgt digital postkasse vil ditt brev bli sendt til din meldingsboks i Altinn. Når brevet er sendt til deg vil du få et varsel på sms eller e-post. Hvis du ikke leser brevet innen tre dager, vil brevet gå til utskrift og bli sendt til deg med vanlig brevpost.

Bedrifter /organisasjoner kan lese dokumentet elektronisk i «Min meldingsbok» på Altinn via rollen «Kommunale tjenester». Varsel sendes til registrert telefonnummer/e-post-adresse.

Innbyggere oppfordres til å oppdatere sine opplysninger i Kontaktregisteret. Dette kan du gjøre både fra www.altinn.no og www.norge.no/.

 
Har du spørsmål kan du kontakte oss på e-post til post@heroy-no.kommune.no eller
ringe oss på tlf. 75 06 80 00.