Kriseutvalget for atomberedskap anbefaler at alle kommuner har jodtabletter tilgjengelige for alle barn, unge under 18 år, gravide og ammende i sin kommune.

Herøy kommune har jodtabletter til distribusjon etter nærmere instruks fra Helsedirektoratet, hvis dette skulle bli nødvendig. Utleveringssted vil i så fall være Herøy helsesenter.

Informasjon om jodtabletter ved atomulykker

Trykk her for å lese mer atomberedskap på nettsiden til Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet.