Torsdag 24. juni vil alle som er definert til å være i FHIs risikogruppe 1-7 ha fått tilbud om første dose koronavaksine. Dermed er det nå klart for vaksinering av den øvrige befolkningen. 

Det åpnes for egenpåmelding til vaksinering tirsdag 22. juni kl 10.00. Første dag det er mulig å bestille time til vaksinering er torsdag 1. juli.

Bestill koronavaksine her: https://timebestilling.remin.no/heroy 

Det vil også ligge en link for bestilling av vaksine på forsiden til Herøy kommunes hjemmeside som gir deg informasjon og tar deg videre til påmeldingssystemet, der du logger deg inn med Bank-ID. Du vil da komme til et system som viser tilgjengelige tidspunkt som kan velges for vaksinering. Du må registrere navn, personnummer og telefonnummer i systemet for å få registrert timen.

Bestill vaksine.jpg

Etter hvert som tidspunktene blir fulltegnet vil det ikke være mulig å melde seg på time. Du må da vente til nye tidspunkt blir gjort tilgjengelige. Dersom du tidligere har vært inne og registrert navnet ditt på «venteliste» via denne linken må du likevel bestille ny time selv gjennom dette systemet nå.

Det åpnes for aldersintervallet født i 1966 og eldre i første omgang, men aldersintervallet vil justeres til yngre aldersklasser etter hvert som kommunen mottar flere doser med vaksine. Fra og med uke 23 har vi fått begrenset med doser, men dette forventes å øke betydelig utover sommerukene. Kommunene vil legge ut nye tidspunkt med mulighet for påmelding så raskt vi har fått antall doser bekreftet framover.

Dersom du har problemer med påmelding eller har andre spørsmål om vaksineringsprogrammet, kan vaksinetelefonen kontaktes på tlf 477 00 324 hverdager mellom 10 og 12.

Det er fastlegene som kartlegger hvem av våre innbyggere som tilhører risikogruppe 4-7. Kartleggingen foregår fortløpende. Dersom du mener at du tilhører en risikogruppe og ennå ikke er blitt kontaktet om vaksine, ber vi deg ta kontakt med din fastlege som gir oss beskjed, slik at du får en innkalling til vaksinering.

.