Med hjemmel i eiendomsskatteloven §15, legges eiendomsskattelisten ut til offentlig gjennomsyn i tre uker fra torsdag 28.02.2019. Skattelisten ligger i tillegg i resepsjonen på kommunehuset.

Klage vedr. fastsatt eiendomsskattetakst kan fremmes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivingen dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere.

En evnt. klage må sendes skriftlig til: Herøy kommune, Silvalveien 1, 8850 Herøy innen 6 uker.

Eiendomsskatteliste

Fritak