Etter eiendomsskatteloven § 15 legges eiendomsskattelisten for 2015 ut til offentlig ettersyn i 3 uker.

Alle bygninger til beboelse og fritid har fått et bunnfradrag på kr. 100.000,-

 

Eiendomsskatteliste offentlig 2015.

Eiendomsskatteloven