Med hjemmel i eiendomsskatteloven §15, legges eiendomsskattelisten ut til offentlig gjennomsyn i tre uker fra torsdag 27.02.2020. Skattelistene ligger i tillegg i resepsjonen på kommunehuset.

Herøy kommune innførte eiendomsskatt i 2009. Det skal være ei allmenn taksering hvert tiende år. (Eiendomsskattelovens § 8 A-3 (2) ).

Kommunestyret har i sak 35/19 vedtatt å utføre kontorjustering på 10% istedenfor ny allmenn taksering. (Eiendomsskattelovens § 8 A-4).

Videre er promillesatsen for boliger og fritidsboliger satt ned fra 7 0/00 til 5 0/00. (Eiendomsskattelovens § 11).

Klage vedr. fastsatt eiendomsskattetakst kan fremmes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivingen dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere.

En evnt. klage må sendes skriftlig til: Herøy kommune, Silvalveien 1, 8850 Herøy eller e-post: post@heroy-no.kommune.no innen 6 uker.

Boliger/fritidsboliger

Næringseiendommer

Fritak