På bakgrunn av kommuestyrrets vedtak 21/120 om utskriving av eiendomsskatt for 2022, og med hjemmel i eiendomsskatteloven §15, legges eiendomsskattelisten ut til offentlig gjennomsyn i tre uker fra mandag 21.02.2022. Skattelistene ligger i tillegg i resepsjonen på kommunehuset.

Klage vedr. fastsatt eiendomsskattetakst kan fremmes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivingen dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere.

En evnt. klage må sendes skriftlig til: Herøy kommune, Silvalveien 1, 8850 Herøy eller e-post: post@heroy-no.kommune.no innen 6 uker.

Boliger/fritidsboliger

Næring

Fritak