På bakgrunn av kommuestyrets vedtak 67/2022 om utskriving av eiendomsskatt for 2023, og med hjemmel i eiendomsskatteloven §15, legges eiendomsskattelisten ut til offentlig gjennomsyn i tre uker fra fredag 24.02.2023. Skattelistene ligger i tillegg i resepsjonen på kommunehuset.

Klage vedr. fastsatt eiendomsskattetakst kan fremmes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivingen dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere.

En evnt. klage må sendes skriftlig til: Herøy kommune, Silvalveien 1, 8850 Herøy eller e-post: post@heroy-no.kommune.no innen 6 uker (frist 14.04.2023).

Boliger/fritidsboliger

Næring

Fritak