På bakgrunn av kommunestyrets vedtak om utskriving av eiendomsskatt for 2024, og med hjemmel i eiendomsskatteloven §15, legges eiendomsskattelisten ut til offentlig gjennomsyn i tre uker fra mandag 06.03.2024. Skattelistene ligger i tillegg i resepsjonen på kommunehuset. 

Klage vedr. fastsatt eiendomsskattetakst kan fremmes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivingen dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere.

En evt. klage må sendes skriftlig til: Herøy kommune, Silvalen 1, 8850 Herøy eller e-post: post@heroy-no.kommune.no innen 6 uker (frist 17.04.2024).

Skattelistene kan leses her.