Det avholdes ekstraordinært formannskapsmøte i kommunestyresalen på rådhuset onsdag 10. februar kl. 18.00. Torsdag 11. februar avholdes det også ekstraordnært kommunestyremøte i Herøy skoles aula kl. 18.00.

Ekstraordinært formannskapsmøte 10. februar kl. 18.00

Saksliste:
3/2021 - Krav fra Herøy Bygdeliste om utredning og eventuell forfølging av krav etter Helsehus-saken, samt anmodning om hastebehandling av sak: 21/58

Du kan lese alle saksdokumenter ved å trykke her.

Ekstraordinært kommunstyremøte 11. februar kl. 18.00

Saksliste:
1/2021 - Krav fra Herøy Bygdeliste om utredning og eventuell forfølging av krav etter Helsehus-saken, samt anmodning om hastebehandling av sak: 21/58

Du kan lese alle saksdokumenter ved å trykke her.

Møtene blir overført på Kommune-TV for Herøy kommune
https://heroy-no.kommunetv.no/