Det er utvalgte pasienter ved Universitetssykehuset Nord-Norge som skal teste nettløsningen. Først en mindre testgruppe på rundt 30 pasienter. Deretter utvides gruppa til rundt 500 pasienter.

Når løsningen blir godkjent, skal alle pasienter i Finnmarkssykehuset, Universitetssykehuset Nord-Norge, Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset få tilgang.

Du kan lese mer om prosjektet her.