Grønn strek indikerer at det planlegges å oppgradere leden fra Sandværhaugen og nord forbi Sandværoddtaren fyrlykt. Oppgraderingen innebærer nye faste merker med lys og en ny fyrlykt på Sandværoddtaren.

Rød strek indikerer at det planlegges å nedgradere leden fra Sandværrånen, gjennom Aukan og Husvær Havn, ut mot Dragan. Nedgraderingen innebærer at eksisterende faste merker med lys, endres til faste merker uten lys.

Vi ønsker tilbakemelding fra brukere av denne farleden slik at vi har et bedre grunnlag for å prosjektere slike endringer.

Høringsfrist settes til 14. januar 2022.