På grunn av pågående arbeid i aulaen på Herøy skole vil valglokale for kommunestyre- og fylkestingsvalget for Herøy krets foregå i Herøyhallen.

Inngangen blir som før hovedinngangen til Herøyhallen, men denne gangen blir valglokalet i Herøyhallen.
Vi oppfordrer ellers alle til å bruke sin stemmerett og avlegge stemme ved valget. 

I Herøy kommune kan du stemme på følgende steder på valgdagene:

Krets

Stemmelokale

Søndag 10. september

Mandag 11. september

Seløy

Seløy Ungdomshus

kl 16.00 - 18.00

kl 16.00 - 18.00

Øksningan

Øksningan Ungdomshus

kl 16.00 - 18.00

kl 16.00 - 18.00

Herøy

Herøyhallen

kl 16.00 - 18.00

kl 14.00 - 18.00