Familievernkontoret i Mosjøen har et gratis tilbud til par, familier og enkeltpersoner når de har samlivs- og relasjonsproblemer. Tilbudet gjelder for befolkningen i Sør og Midt-Helgeland.

De tilbyr rådgivning og samtaler:

  • Paret ønsker å jobbe med forholdet
  • Nybakte foreldre som skal omstille seg og ta ansvar og omsorg
  • Foreldre som strever med samspillet med barna
  • Problemer mellom paret og foreldre/svigerforeldre
  • Ved sykdom og tap
  • Ved kulturkonflikter og påtvungne omstillinger
  • Hjelp til å bedre foreldresamarbeidet for ekspartnere med felles barn
  • Når nyfamilien etablerer seg med "dine, mine og våre barn" - og ekspartnere
  • Samtaler med barn

Brosjyre finnes på legekontoret.

Kontaktinformasjon:

Torolfsgt. 3 (2.etg., buss-stasjonen)

Tlf. 75 11 41 80

Fax. 75 11 41 81

e-post: kf.mosjoen@bufetat.no

Familievernkontoret i Mosjøen