Flere av pasientene som benytter seg av tilbudet ved Herøy legekontor har ikke fastlege her. Vi oppfordrer de det gjelder til å bytte til en av våre leger. 

Den viktigste grunnen til at du bør velge å ha fastlege hos oss, er at du får en bestemt lege å forholde deg til og vi da får tilsendt alle opplysninger fra sykehus og behandlingssteder.

Dersom du har valgt å stå utenfor fastlegeordningen koster det kr. 110,- ekstra ved legebesøk.

I perioder med stor pågang på timebestilling vil vi måtte prioritere pasienter med fastlege her.

Du kan bytte fastlege på nettet, eller du kan få utdelt skjema fra legekontoret.

Alle vil selvfølgelig få den hjelpen de trenger hvis de blir akutt syke!

Herøy legekontor