Han er avhengig av et godt samarbeid med kundene dersom resultatet skal bli best mulig, og håper alle huseiere legger til rette for feiing når de får varsel om dette.

Må klargjøres før feiing
Feieren kan ikke feie et hus før huseieren signaliserer at det er klart til feiing. Dette gjøres med at stige og tagstige er på plass. I tillegg kan man også putte varselet i en pose og feste det til stigen. Da vet feieren at alle spjeld, trekkluker og ovnsdører er lukket og at pipa er klar til å bli feiiet. Dersom dette ikke er gjort risikerer huseieren å få sotet ned hele huset.

Mange bomturer for feieren innebærer at feietjenesten blir mindre effektiv og dyrere enn nødvendig.Derfor er det viktig at det samarbeides best mulig med feieren for å gjøre tjenesten rimeligst mulig for alle.

Viktig å ta ut sotet
Etter feiing er det viktig å åpne sotluka og ta ut sotet. Mye sot i pipa fører til dårlig trekk og kan føre til pipebrann. I det verste tilfellet ble det fjernet over 200 liter sot i en pipe. Dersom du ikke er hjemme når det feies er det bare å kontakte feieren for å få en avtale om når sotet kan fjernes.

Feil og mangler
Flere steder er det også mangler med pipene og feilelukene og det er viktig at huseierne kontakter feieren dersom det er mistanke om at noe bør utbedres. Alvorlige mangler blir det varslet om.

Feriehus
Har du feriehus og ønsker feiing, kan du bestille dette hos Herøy kommune på telefon 75 06 80 00.