Vefsn Brann og redning starter sin runde med feiing i Herøy kommune tirsdag 02.06.2020, og vil være her i uke 23 og 24. 

Alle som er planlagt for feiing, vil få varsel på forhånd.

Fritidsboliger som har gitt tilbakemeldinger på etterspurt kartlegging, og oppfyller kravene, prioriteres.

Har du spørsmål, enten du har fått varsel eller ikke, kan du kontakte Lotte Nilsen på tlf. 913 95 725.

Feier.png