Vefsn Brann- og redning og Herøy kommune har inngått en samarbeidsavtale innenfor fagområdet brann, med hjemmel i brann- og eksplosjonsvernloven § 9 - fjerde ledd og § 15 vedrørende samarbeid mellom kommuner.

Avtalen gjelder fra 01.01.2019.

Kommunestyret har den 26.06.2019 vedtatt forskrift om feie- og tilsysgebyr:

Forskrift

Det er planlagt oppstart med feiing og tilsyn på Herøy i uke 36. I første omgang alle helårsboliger.

Dersom noen har umiddelbare ønsker om feiing/tilsyn utenfor oppsatt plan, kan følgende kontaktes: (Gjelder både helårs- og fritidshus)

Lotte Nilsen,                    lotte.nilsen@vefsn.kommune.no                           Mobil: 913 95 725

Eirik S. Høgseth,              eirik.høgseth@vefsn.kommune.no                       Mobil: 959 00 467

Kristine Stamnes,            kristine.stamnes@vefsn.kommune.no                 Mobil: 970 92 992