Det er 6. januar 2021 påvist covid-19 hos tre personer i Herøy samt en person med høy klinisk mistanke som vi anser som smittet. Det er altså til sammen fire nye personer med covid-19. Alle de fire tilfellene er nærkontakter til smittetilfellet som ble påvist mandag. 

De nye smittetilfellene medfører at et stort antall personer vil bli satt i karantene. Skole og SFO er rammet. Saken er fremdeles under kartlegging og smittesporing pågår. Det er sannsynlig at det vil komme flere smittetilfeller. Barne- og ungdomsskole er nå på rødt nivå og ungdomsskoleelever vil gå over til hjemmeundervisning.

For innbyggerne i kommunen er det nå svært viktig å følge smittevernreglene. Vi ber alle bedrifter om å gjennomgå sine interne smittevernrutiner og ta grep for å redusere smittefare på arbeidsplassen.

Smittesporingsteamet jobber nå med å kontakte og kartlegge alle nærkontakter. Publikum med mistanke om at de er nærkontakter eller andre koronarelaterte spørsmål bes om å ringe Koronatelefon 477 00 324, ikke legekontoret eller helsestasjon. Dette for ikke å forsinke smittesporingsarbeidet.

Trykk her for informasjon om Koronavirus/Covid-19 på Herøy kommunes hjemmeside

Audun Dyrhaug Hov
Kommuneoverlege Herøy