Det er torsdag 7. januar 2021 registret to nye smittetilfeller av covid-19 i Herøy. 

Begge de nye tilfellene kan ses i sammenheng med det ene tilfellet registrert mandag, og de fire som ble registrert onsdag. Det er snakk om samme smitteklynge og så langt er det dermed 7 smittetilfeller som er avdekket. Det jobbes intensivt med smittesporing for å begrense utbruddet. Nærkontakter vil kontaktes fortløpende.  

Dersom personer som befinner seg i karantene utvikler symptomer, også milde, skal man isolere seg og alle i samme husstand må da også gå i karantene. Ta da snarest kontakt med koronatelefonen. Koronatelefon, tlf. 477 00 324, er betjent fra kl. 10-14 på hverdager, men også førstkommende helg.

Sykehjemmet har gått over til rød beredskap
Dette innebærer at det ikke er åpnet for å besøke beboere. Det legges til rette for telefonisk kontakt. De nærmeste pårørende får nærmere beskjed. 

Fortsatt rødt nivå i skole og gult nivå i barnehage
Det ble onsdag kveld avdekket at en elev på 2. trinn er smittet av Covid-19. Som følge av dette er 1. og 2. trinn satt i karantene. 1.trinn er satt i karantene fordi 1. og 2. trinn er samarbeidende grupper på SFO. De ansatte som har arbeidet med disse to gruppene er også i karantene. 

3. - 7. klassetrinn har ikke vært i samme gruppe som den smittede eleven, eller i samarbeidende gruppe, og derfor har disse skole som normalt med rødt smittevernnivå. Rødt nivå innebærer at rutinene for renhold, avstand og gruppestørrelser skjerpes. Dette er i tråd med nasjonale føringer. 

Ungdomsskolen har hjemmeundervisning. Dette gjøres for å kunne frigjøre nok personell til å sikre forsvarlig drift med skjerpede tiltak og mindre grupper på 3. - 7. trinn. 

Et barnehagebarn er smittet, men har ikke vært til stede i barnehagen. Ingen andre barn eller ansatte er smittet. Beredskapsnivået for barnehager er derfor fortsatt gult. 

Treningssenteret stenges fra og med torsdag 7. januar kl. 16.00 og inntil videre. Herøyhallen er også fortsatt stengt. 

Smittesporingsteamet jobber fortsatt og de som eventuelt blir avdekket som nærkontakt vil få egen henvendelse og informasjon om hvordan de skal forholde seg.

Alle som har mistanke om at de er nærkontakter eller har andre koronarelaterte spørsmål bes om å ringe Koronatelefonen på tlf. 477 00 324, og ikke legekontoret eller helsestasjonen. Dette for ikke å forsinke smittesporingsarbeidet. Koronatelefon er betjent fra kl. 10-14 på hverdager, men også helga 9. og 10. januar 2021.

Kriseledelsen i Herøy følger situasjonen tett og har møter hyppig. Tiltak vurderes fortløpende i tråd med situasjonsbildet. Foreløpig gjelder tiltakene som er skissert over i to uker.  

Følg smittevernreglene
For innbyggerne i kommunen er det nå svært viktig å følge smittevernreglene. Vi ber alle bedrifter om å gjennomgå sine interne smittevernrutiner og ta grep for å redusere smittefare på arbeidsplassen. 

Hold holdet kaldt og hjertet varmt.

Trykk her for informasjon om Koronavirus/Covid-19 på Herøy kommunes hjemmeside.

Trykk her for å lese om nasjonale innstramminger som ble innført fra mandag 4. januar 2021.