Herøy kommune ønsker å synliggjøre FNs bærekraftsmål for både kommuneorganisasjonen og innbyggere. Bærekraftsmålene er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. De fleste av dere har nok hørt om disse målene før, men hva gjør vi egentlig med dem? I hvilken grad har du disse målene i bakhodet i hverdagen?

Fra nasjonalt hold settes det nå klare forventninger til at alle kommunene i Norge skal legge bærekraftsmålene til grunn for den videre planleggingen og utviklingen av samfunnet. Det inkluderer selvsagt også Herøy, og vi vil fra kommunal side gjøre vårt beste for å implementere dette fokuset inn i vårt videre planarbeid. Kommuneplanens samfunnsdel som et overordnet styringsdokument er et godt sted å begynne, og dette planarbeidet er allerede godt i gang.

Undertegnede har laget et dokument som viser alle de 17 bærekraftsmålene, hva de innebærer og forhåpentligvis vise dere betydningen av dem gjennom blant annet tips om hva du kan gjøre i din hverdag for å utgjøre en forskjell.

Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe!

Trykk her for informasjon om alle 17 bærekraftsmål.

Ronny Godhei Hansen
Nærings- og samfunnsutvikler
Herøy kommune