Det skjer mye godt og positivt folkehelsearbeid i Nordland. Folkehelseuka er en ekstra markering av dette arbeidet og en synliggjøring av de tilbud som eksisterer i kommunen og i lokalmiljøet. Planlagte aktiviteter meldes innen 20. mars 2018.

Årlig markering
Folkehelseuka for 2018 arrangeres i uke 15, 9.-15. april. Folkehelseuka i Nordland ble arrangert for første gang i 2013.

Aktiviteter
Folkehelsekoordinator Karina Kilvær oppfordrer alle (enkeltpersoner, frivillige lag og foreninger, private næringsdrivende mm.) til å melde inn planlagte aktiviteter for Folkehelseuka innen 20. mars 2018. Folkehelse er et vidt begrep så det er nesten ingen grenser for hva folkehelseuka kan inneholde. Aktivitetene vil bli samlet i et eget program på Herøyfjerdingen

Eksempler på aktiviteter:
- markering av nye tilbud som snart er på plass
- kulturelle aktiviteter
- friluftsaktiviteter
- foredrag
- idrettsarrangementer
- markering i lokaler som arbeider med ulike aktiviteter
- arenaer der lag, foreninger og frivillige organisasjoner kan markedsføre seg
- markering på din arbeidsplass

Aktiviteter kan meldes til: karina.kilvaer@heroy-no.kommune.no

Du kan lese mer om folkehelseuka , her