Innbyggere i Sandvær får refundert billetter for hurtigbåt Sandvær-Brasøy og retur.

Program for møtene:

 1. Velkommen
  - Ordfører Arnt Frode Jensen

 2. Føringer i kommunestrukturarbeidet fra Kommmunal og moderniseringsdepartementet og Fylkesmannen.
  - Prosessveileder Silja Ildgruben, Fylkesmannen i Nordland

 3. Status i kommunestrukturprosessen i regi av Alstahaug, Dønna, Herøy, Leirfjord og Vefsn kommuner.
  - Presentasjon av forslag til intensjonsavtale og utredninger i Herøy kommune.

 4. Foreløpige synspunkter fra ordføreren i Herøy.

 5. Foreløpige synspunkter fra de politiske partiene i Herøy.

 6. Folkeavstemning om kommunestruktur.

Enhetslederne i kommunen vil være til stede for å kunne svare på spørsmål om tjenester i dagens organisering og en eventuell framtidig struktur.