Etter en lang tørkeperiode er det uvanlig tørt.

Med hjemmel i brannlovens § 37, nedlegger Herøy Brannvesen derfor totalforbud mot å gjøre opp ild i skog og mark.

Brann meldes på tlf. 110