Nordland fylkeskommunes handlingsplan for folkehelsearbeid 2013 -2016 har  som mål å redusere andeler i befolkningen som røyker og bruker snus. I lys av dette vektlegges det tobakksforebyggende arbeidet i samarbeid med kommuner og det regionale arbeidet, og innføring av tobakksfrie miljøer som en del av helsefremmende skoler og helsefremmende arbeidsplasser.

Les mer på Helsedirektoratet og Nordland fylkeskommune