Det skal velges nytt råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse for perioden 2023-2027.

Organisasjoner som representerer eldre og personer med funksjonsnedsettelse kan foreslå kandidater.
Andre kan også foreslå kandidater.

Fristen er søndag 12. november 2023.

Medlemmene i rådet regnes som folkevalgte og oppnevnes av kommunestyret for fire år av gangen, i samsvar med den kommunale valgperioden.

Rådet for eldre og personer med funksjonsnedsettelse velges med hjemmel i kommunelovens § 5-12.
Sammensetning og organisering kan du lese mer om i forskrift om medvirkningsordninger § 3.

Forslag til kandidater

Rådet for eldre og personer med funksjonsnedsettelse skal sikre bred, åpen og tilgjengelig medvirkning i saker som angår de eldre, samt personer med funksjonsnedsettelse.
Forslag til kandidater kan meldes inn til 75068000 eller sendes til post@heroy-no.kommune.no.
Merk forslaget med "Forslag til kandidater - rådet for eldre og personer med funksjonsnedsettelse 2023-2027".