I Herøy kommune kan du forhåndsstemme på følgende steder:

  • Herøy servicekontor mandag – fredag fra 10. august til og med 10. september 2021 mellom kl 10:00-15:00.
    I tillegg holdes det åpent for mottak torsdagene 19.08 og  26.08.21 fra kl 10:00-17:00.
  • Sandvær (tidligere Sandvær skole) onsdag 25.08.21 mellom kl 09:45-10:30.
  • Herøy omsorgssenter onsdag 08.09.21 mellom kl 10:00-13:00. 
I forhåndsstemmeperioden kan alle velgere stemme ved alle tilgjengelige valglokaler i hele landet. Det betyr at selv om du er hjemmehørende i Herøy, så kan du avgi din stemme i Trondheim eller i hvilken som helst annen kommune. Dette er ikke mulig hvis du skal stemme på selve valgdagen.


Forhåndstemme hjemme?
Hvis du på grunn av sykdom eller annet ikke kan komme deg til stemmelokale og avgi stemme, kan du søke om å forhåndsstemme hjemme. Du kan også stemme hjemme dersom du er i karantene eller isolasjon. 
Søknaden må være kommet inn til valgstyret senest fredag 10. september kl 10.00. Er du pålagt isolasjon på grunn av covid-19 kan du søke frem til kl. 10.00 på valgdagen dersom du stemmer i kommunen du er manntallsført i.
Du kan søke ved å sende epost til post@heroy-no.kommune.no eller ved å ringe rådhuset på 75068000.
Stemmemottakerne har med seg lister, og du vil bli oppringt før stemmemottakerne kommer.
Les mer om å stemme hjemme på www.valg.no


Ikke mulig å stemme flere ganger
Hvis du har forhåndsstemt kan du ikke stemme på nytt på valgdagen. Du kan heller ikke forhåndsstemme flere ganger.

Husk legitimasjon
Det er ikke nødvendig å ta med valgkort for å avgi stemme, men ta med legitimasjon.


Forhåndsstemme i annen kommune
Hvis du stemmer utenfor egen kommune, får du en stemmeseddel med navnene på de registrerte politiske partiene. Du må krysse av for hvilket parti du vil stemme på. Stemmeseddelen er uten navn på partienes kandidater. Du kan derfor ikke gjøre endringer på disse stemmesedlene.

Er ikke partiet eller gruppen du ønsker å stemme på oppført på stemmeseddelen, kan du skrive navnet på dette partiet/gruppen på stemmeseddelen. Du kan også selv skaffe stemmeseddel fra ditt valgdistrikt, og bruke den hvis du ønsker å gjøre endringer.

Stemmen blir sendt til din hjemkommune for opptelling.