Formannskapet har i møte 10.05.2016 fremmet følgende forslag på meddommere til Alstahaug Tingrett 2017-2020;

Kvinner:

Navn

Adresse

Fødselsnr.

Telefon

Yrke/stilling

Dahlheim, Oddrunn S.

Steinbakken 12, 8842 Brasøy

16.08.52

99250985

Pensjonist

Edvardsen, Ann Grethe

Brasøyveien 68, 8842 Brasøy

13.02.54

41762235

Butikkleder

Gjengaar, Anne-Lise

Solheimv. 176, 8850 Herøy

31.10.54

95092194

Sykepleier

Grønbech, Trude

Vangsholmv. 15, 8850 Herøy

22.10.59

99263111

Lærer

Hanssen, Edith R.

Tennveien 542, 8850 Herøy

12.06.61

41563304

Helsesøster

Hanssen, Silje Thoresen

Færøyveien 31, 8850 Herøy

13.07.88

41429599

Helsearbeider

Iversen, Kirsti

Karolinev. 21, 8850 Herøy

13.04.65

91880744

Lærer

Johansen, Anne-Torild

Ormsøyveien 30, 8850 Herøy

18.06.52

 

Pensjonist

Jørgensen, Henny

Karsvikveien 12, 8850 Herøy

13.12.63

94817907

Lærer

Karlsen, Kirsti

Yttersidveien 23, 8850 Herøy

28.04.62

91177650

Barnehageass.

Knutsen, Rigmor

Valsåsstubben 37, 8850 Herøy

11.01.57

95820946

Sykepleier

Moe, Linda Dahl

Nord-Herøyvn. 139, 8850 Herøy

26.06.77

 

Kioskmedarbeider

Elin Beate Nilsen

Dragveien 19, 8842 Brasøy

30.12.63

48252930

Kontormedarb.

Nyrud, Paula

Valsåsveien 22, 8850 Herøy

28.08.58

97120558

Regnskapsmedarb.

Pettersen, Vigdis

Hokleppvn. 128, 8850 Herøy

06.02.50

90088572

Postbetjent

Reinertsen, Astrid

Tennveien 18, 8850 Herøy

01.12.60.

95038447

Lærer

Thoresen, Arnhild

Grindvikveien 20, 8850 Herøy

20.06.60

45232383

Barnehagestyrer

Sandstrak, Silje

Øksningan, 8850 Herøy

01.10.80

91341624

Sykepleiestud.

Slotterøy, Hege

Sør-Herøyvn. 220, 8850 Herøy

06.03.68

48174793

Barnehageass.

Valberg, Trine

Tennveien 157, 8850 Herøy

12.02.67

40245424

Kafemedarb.

Menn:

Navn

Adresse

Fødselsnr.

Telefon

Yrke/stilling

Andreassen, Torfinn

Grindvikveien 35, 8850 Herøy

26.04.56

91109186

Vaktmester

Brunsvik, Asbjørn

Valsåsveien 50, 8850 Herøy

21.01.48

99254297

Pensjonist

Eriksen, Svein

Finnbogvn. 43, 8850 Herøy

25.06.48

75059361

 

Grønbech, Arild Robert

Færøyveien 12, 8850 Herøy

01.06.59

75058102

Næringsdrivende

Jakobsen, Halvard

Vangsholmv. 66, 8850 Herøy

05.03.61

75059190

 

Larsen, Odd-Kåre

Åsveien 39, 8850 Herøy

22.10.61

48173631

Sjømann

Larsen, Lars Olav M.

Valsåsvn. 16, 8850 Herøy

06.04.63

91681869

Enhetsl. skole

Lenning, Torgeir

Sør-Herøyvn. 35, 8850 Herøy

28.06.69

90540211

Gårdbruker

Lund, Bjørn

Flatøyveien 71, 8850 Herøy

27.06.53

75059212

 

Mikalsen, Gunnar

Flatøyveien 63, 8850 Herøy

15.08.56

90631549

Oppdretter

Nikolaisen, Bjarne

Valsåsvn.59, 8850 Herøy

04.05.57

97564435

Vaktmester

Nordnes, Einar M.

Nord-Herøyv. 104, 8850 Herøy

27.11.50

98898077

Elektriker

Olsen, Trond

Seløyveien 572, 8850 Herøy

21.05.57

99340557

Næringsdrivende

Paulsen, Arnt Erling

Færøyveien 51, 8850 Herøy

09.10.63

95137984

Næringsdrivende

Paulsen, Olaf

Fagervikvn. 145, 8850 Herøy

15.10.63

99739635

Gårdbruker

Paulsen, Stig Are

Grindvikveien 27, 8850 Herøy

05.03.69

95146306

Styrmann

Pedersen, Arne J.

Øksningsvn. 504, 8850 Herøy

09.06.55

47457028

Produksjonsmedarb.

Pettersen, Håvard

Seljeholmvn. 17, 8850 He

01.05.88

 

 

Sjåvik, Erlend

Åsveien 38, 8850 Herøy

16.04.75

90786726

Lærer

Vikedal, Bjørnar

Husværvn. 104, 8842 Brasøy

25.02.57

75059734

Matros

 

Formannskapet har i møte 10.05.2016 fremmet følgende forslag på lagrettemedlemmer til Hålogaland lagmannsrett for perioden 2017-2020:

Navn

Adresse

Fødselsnr.

Telefon

Yrke/stilling

Karlsen, Brit Anne

Færøyveien 10, 8850 Herøy

17.09.58

48246640

Rådgiver/lærer

Kvale, Øyvind

Nord-Herøyvn. 54, 8850 Herøy

09.09.66

41549931

Seniorkonsulen

 

Formannskapet har i møte 10.05.2016 fremmet følgende forslag på jordskiftemeddommere til jordskifteretten 2017 – 2020:

Kvinner:

Navn

Adresse

Fødselsnr.

Telefon

Yrke/stilling

Grønbech, Trude

Vangsholmvn. 15, 8850 Herøy

22.10.59

99263111

Lærer

Hanssen Edith R.

Tennveien 542, 8850 Herøy

12.06.61

 

Helsesøster

Hanssen Torill Færø

Fagervikvn. 137, 8850 Herøy

05.05.56

97692561

SFO-leder

Lenning, Ann-Kristin

Sør-Herøyvn. 35, 8850 Herøy

27.08.74

91839502

Lærer

Lenning, Else

Boks 303, 8852 Herøy

05.03.47

99109369

Gårdbr./pensjonist

Pettersen, Bodil

Karsvikveien 6, 8850 Herøy

27.08.57

48265545

Gårdbruker

Menn:

Navn

Adresse

Fødselsnr.

Telefon

Yrke/stilling

Angel, Tor K.

Hokleppvn.122, 8850 Herøy

12.10.56

94827092

Gårdbruker

Dahl, Kornelius

Hokleppvn. 1, 8850 Herøy

12.09.48

95146297

Gårdbruker

Edvardsen, Rolf

Fagernesvn. 32, 8850 Herøy

11.03.65

41665714

Maskinkjører

Heggheim Svein Olav

Landarvikvn. 10, 8850 Herøy

04.06.72

95080399

Sjømann

Paulsen, Olaf

Fagervikvn. 145, 8850 Herøy

15.10.63

99739635

Gårdbruker

Zahl, Helge

Husværvn. 46, 8842 Brasøy

27.09.53

95208450

Oppdretter