Det avholdes formannskapsmøte tirsdag 5. juni kl.09.00 i formannskapssalen på rådhuset.

Følgene saker skal behandles:

33/18 - Årsberetning og regnskapsavslutning 2017

34/18 - Tertialrapport pr. 30.04.2018

35/18 - Fremdriftsplan for kommuneplanarbeidet for kommunestyreperioden 2016 - 2019

36/18 - Kommunale gebyrer 2018 - Herøy kommune

37/18 - Fastsetting av valgdag for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

38/18 - Opprettelse av fast kommunekomite` for TV - innsamlingsaksjonen

39/18 - Søknad om pengestøtte fra kommunene - Oprerasjon dagsverk

40/18 - Søknad om bidrag - TV - aksjonen 2018

41/18 - Herøy kommunes kulturpris 2018 (unntatt offentlighet, Ofl §5)

42/18 - Unge kunstneres pris 2018 (unntatt offentlighet, Ofl §5)

43/18 - Herøy kommunes næringspris (unntatt offentlighet, Ofl §5)

44/18 - Tilsetting av rådmann (behandles først i administrasjonsutvalget)

For å lese alle saksdokumenter kan du trykke her.