Tirsdag 20. juni avholdes det formannskapsmøte og kommunestyremøte i kommunestyresalen på rådhuset.

Formannskapsmøte kl 08.00

Saksliste:
PS 23/58 - Samarbeidsprosjekt om valgfag på Herøy skole
PS 23/59 - 1.Tertialrapport 2023

Du kan lese alle saksdokumenter ved å trykke her.

​Møtet blir overført på Kommune-TV.
Trykk her
 

Kommunestyremøte kl. 09.00

Tillegsinformasjon:
MOT - Presentasjon av unge motivatorer

Orienteringer:
Sak 28/23 - Økt ressurs til landbrukskontoret i Dønna og Herøy v/landbrukssjef Jørn Høberg
Sak 29/23 - Navnet minnelund - finansiering v/kirkeverge Bård Grønbech
Sak 31/23 - Kommuneplanens samfunnsdel 2023 - 2035 for Herøy kommune - sluttbehandling v/Nærings- og samfunnsutvikler Ronny Godhei Hansen
Befaring nytt basseng

Saksliste:
PS 23/24 - Samarbeidsprosjekt om valgfag på Herøy skole
PS 23/25 - Søknad om midler fra Herøy beitelag om støtte til reparasjon sauepram
PS 23/26 - Søknad om økonomisk støtte til nettverksarbeid - Herøy næringsforening
PS 23/27 - Søknad om midler for å reparere Sveøybrua
PS 23/28 - Økt ressurs til landbrukskontoret i Dønna og Herøy
PS 23/29 - Navnet minnelund - finansiering
PS 23/30 - 1.Tertialrapport 2023
PS 23/31 - Kommuneplanens samfunnsdel 2023-2035 for Herøy kommune - Sluttbehandling
PS 23/32 - Tilstandsrapport barnehage og skole 2022
PS 23/33 - Skisseprosjekt - Utredning ny barnehage
PS 23/34 - Referatsaker

Referatsaker:
RS 23/34 - Signert : Godkjenning av møteprotokoll Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse
RS 23/35 - Signert : Godkjenning av møteprotokoll kommunestyret 23.05.23

Du kan lese alle saksdokumenter ved å trykke her.

​Møtet blir overført på Kommune-TV.
Trykk her