Følgende saker er til behandling:

0144/14 - BUDSJETT 2015 - ØKONOMIPLAN 2015 - 2018

0145/14 - REGULERING AV INVESTERINGSBUDSJETTET 16.12.2014 

0146/14 - HELGELAND HAVN - FORSKRIFT OM BEREGNING OG INNKREVING AV ANLØPSAVGIFT FOR 2015 

0147/14 - SAMARBEIDSAVTALE LEGEVAKTSFORMIDLING 

0148/14 - RENOVERING/RESTAURERING I HERØY KIRKE 

0149/14 - VEDTAKELSE - REGULERINGSPLAN SALTO - MOTORSPORTBANE 

0150/14 - REVIDERING AV SFO -VEDTEKTER 

0151/14 - ETABLERING AV REGIONALT UNGDOMSRÅD PÅ HELGELAND - DELTAKELSE FRA HERØY KOMMUNE 

0152/14 - KLAGE PÅ AVSLAG - SØKNAD OM DISPENSASJON/DELING AV GRUNNEIENDOM 4/2 

0153/14 - SØKNAD OM SJØTOMT 5/656 

0154/14 - 4/55 - VEDR. ØNSKE OM KJØP AV TOMT 

0155/14 - KYSTPLAN - HELGELAND

Du kan lese alle sakspapirer ved å gå til Møtekalenderen eller ved å trykke her.