For å lese saksdokumenter kan du gå til møtekalenderen på www.heroy-no.kommune.no eller trykke her.