Det avholdes møte (fjernmøte på Teams) 19.mai kl. 09:00.

Du kan lese saksdokumentene ved å trykke her.