Det avholdes formannskapsmøte i formannskapssalen i Herøy rådhus tirsdag 30. november 2021 kl. 09.00. 

Saksliste:

PS 21/114 - Klagebehandling av søknad om dispensasjon fra reguleringsplan "Silvalen vest"
PS 21/115 - Søknad om støtte fra Næringsfond ll, Sentrum Næringshage
PS 21/116 - Søknad om støtte fra Næringsfond ll til Etcetera-Botaniske Utskeielser (TEIDE Eiendom v/Tommy Eide) 
PS 21/117 - Søknad om støtte fra Næringsfond ll, Frisør Vilke
PS 21/118 - Endring i organisasjonsform for Helgeland Friluftsråd
PS 21/119 - Felles beredskapskoordinator for kommunene i HALD
PS 21/120 - Budsjett 2022 og økonomiplan 2022 - 2025
PS 21/121 - Møteplan 2022 - forslag
PS 21/122 - Klagebehandling - Dispensasjonssøknad Abelholman
PS 21/123 - 4/56 - Klagebehandling - Søknad om fradeling med dispensasjonssøknad
PS 21/124 - 5/144 - Klagebehandling utslippstillatelse for 5/144, 5/200 og 5/550
PS 21/125 - Referatsaker

Referatsaker
RS 21/122 - 3/185- Vedtak om tilknytting vann
RS 21/123 - 3/184 - Vedtak tilknytting vann
RS 21/124 - 5/664 - Vedtak vanntilkobling
RS 21/125 - 3/85 - Vedtak tilknytning
RS 21/126 - 5/664 - Tillatelse til oppføring av utleiehytte
RS 21/127 - 54/141 - Fradeling av eiendom Båthågjen hyttefelt
RS 21/128 - 4/365 - Tillatelse til fradeling av boligtomter i tråd med reguleringsplan Iberneset boligområde
RS 21/129 - 25/115 - Søknad om utlegging av flytekai
RS 21/130 - 3/109 - Bruksendring fra helårsbolig til fritidsbolig
RS 21/131 - 9/5 - Søknad om utlegging av flytekai.
RS 21/132 - Tillatelse til tiltak
RS 21/133 - 25/1 - Tillatelse til oppføring av gangbro
RS 21/134 - 5/76 - Søknad om utslippstillatelse og utførelse av avløpsanlegg
RS 21/135 - Søknad om deling av gnr/bnr 4/22 - jordlovsbehandling
RS 21/136 - 25/6 - Tillatelse til oppføring av utstyrshytte
RS 21/137 - Søknad om to næringstomter på Bukkholmen på Seløy 2
RS 21/138 - 25/27 Tillatelse til oppføring av tilbygg
RS 21/139 - Rapport vedr utførte salgs,-skjenke og røykekontroller
RS 21/140 - KVU for transportløsninger i Nord-Norge; - oppsummeringer fra miniverksteder med kommunene i Nordland
RS 21/141 - KVU for transportløsninger i Nord-Norge; - oppsummeringer fra miniverksteder med kommunene i Finnmark, Troms og Nordland

Du kan lese alle saksdokumenter ved å trykke her

​Møtet blir overført på Kommune-TV for Herøy kommune
Trykk her