Det avholdes formannskapsmøte i kommunestyresalen tirsdag 15. februar 2022 kl. 09.00. 

Saksliste:
PS 22/06 - Larsens Motorservice AS søker støtte fra Næringsfond ll
PS 22/07 - Henning Karlsen søker støtte fra Næringsfond lI
PS 22/08 - Kulturmidler 2021, runde 2 
PS 22/09 - Kommunalt avløpsanlegg for Herøy maritime næringspark - Hestøya
PS 22/10 - Høringsuttalelse fergeruter - Herøypakken 
PS 22/11 - Referatsaker

Referatsaker
RS 22/07 - Bekymringsmelding fra kommunene Alstahaug, Brønnøy, Dønna, Grane, Hattfjelldal, Herøy, Leirfjord, Sømna, Vefsn, Vega og Vevelstad.
RS 22/08 - Skolerute 2022-2023 Herøy kommune
RS 22/09 - Godkjenning 3/186 Nytt anlegg - vesentlig terrenginngrep 
RS 22/10 - Godkjenning 5/229 Nytt anlegg - nytt anlegg/konstruksjon
RS 22/11 - Tillatelse til arealoverføring fra 3/20 til 3/118 
RS 22/12 - 7/2 - Vedtak - Innløsing av festetomt

Tilleggsinformasjon
- Sak vedrørende nytt basseng vil bli utdelt i møtet, da denne er unntatt offentlighet i hht. OFL § 23.

Trykk her for å lese alle saksdokumenter på Herøy kommunes hjemmeside.

​Møtet blir overført på Kommune-TV for Herøy kommune
Trykk her