Det avholdes formannskapsmøte UL Bølgen i Brasøy tirsdag 13. september 2022 kl. 09.30.

Saksliste:
PS 22/79 - Klage på vedtak - Utlegging av flytekai Husvær
PS 22/80 - Kulturmidler 2022
PS 22/81 - Tildeling av KS hedersmerker 2022
PS 22/82 - Referatsaker

Referatsaker
RS 22/85 - Godkjenning 5/177 - Vanntilknytning
RS 22/86 - Godkjenning 8/38 Nytt anlegg - nytt anlegg/konstruksjon
RS 22/87 - 4/1/33 Nytt basseng. Søknad om igangsettingstillatelse IG2
RS 22/88 - Deling av gnr/bnr 5/86 - jordlovsbehandling
RS 22/89 - Godkjenning 6/178 - Søknad om tilknytting vann

Trykk her for å lese alle saksdokumenter på Herøy kommunes hjemmeside.

​Møtet blir overført på Kommune-TV for Herøy kommune dersom nettet fungerer tilfredsstillende.
Trykk her