Kulturpris 2018
Prisen kan tildeles personer eller organisasjoner som har gjort en betydelig innsats for kulturlivet i Herøy.

Næringspris 2018
Næringsprisen i Herøy har som formål å stimulere grûnderånden som bidrar til nyskapning og utvikling av næringslivet i kommunen. Næringsprisen tildeles grûndere, i form av enkeltpersoner, bedrifter eller organisasjoner, som bidrar eller har bidratt til et næringsliv i vekst.

Unge kunstneres pris 2018
Prisen kan tildeles en ung kunstner som enten er bosatt i Herøy eller kommer fra kommunen som utmerker seg innenfor et utvidet kulturbegrep som omfatter sang, musikk, bildene kunst, kunsthåndverk, dans, litteratur, teater, film og idrett.

Begrunnet forslag på kandidater sendes Herøy kommune, Silvalveien 1, 8850 Herøy eller på epost til post@heroy-no.kommune.no innen 30. april 2018.

Eventuelle priser deles ut på kulturkvelden under Herøydagan 29. juni 2018